fbpx

Hybrid Chiller

Hybrid Chiller

Hybrid Chiller คืออะไร? ในยุคที่คนเรายิ่งหาความสบายได้ยากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ ระบบปรับอากาศในสถานที่พำนักได้รับความสนใจเป็นพิเศษ และ ไฮบริด ชิลเลอร์ คือหนึ่งในนวัตกรรมที่มาเพื่อตอบโจทย์นี้

Chiller คือเครื่องทำน้ำเย็นหรือเครื่องทำความเย็น ที่มีขนาดปานกลางไปถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในระบบปรับอากาศ และเมื่อพูดถึง “ไฮบริด ชิลเลอร์” นั้น เป็นระบบทำความเย็นที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการระบายความร้อนแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และสามารถลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบปรับอากาศแบบเดิม

เพื่อให้รับรู้ถึงประโยชน์และความเป็นมาของ ไฮบริด ชิลเลอร์ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน.

 

สรุปง่ายๆ เรื่องเทคโนโลยีระบบทำความเย็นแบบ ไฮบริด ชิลเลอร์

 1. ไฮบริด ชิลเลอร์ คืออะไร : ไฮบริด ชิลเลอร์ เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษ สำหรับระบบทำความเย็นหรือระบบปรับอากาศ โดยมีขนาดตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงขนาดใหญ่
 2. เทคโนโลยี Evaporative Air-Cooled : Hybrid Chiller ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน โดยเปรียบเทียบกับระบบ Water-Cooled Chiller
 3. ประหยัดพลังงาน : การใช้ ไฮบริด ชิลเลอร์ ช่วยในการประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับระบบทำความเย็นปกติ
 4. การระบายความร้อนแบบผสมผสาน : Evaporative Hybrid Chiller ใช้หลักการระบายความร้อนแบบผสมผสานระหว่างอากาศและน้ำ (Direct Evaporative) ซึ่งเป็นการถ่ายเทความร้อนโดยตรงกับสารทำความเย็น
 5. มาตรฐานการผลิต : ไฮบริด ชิลเลอร์ ถูกออกแบบและผลิตตามมาตรฐานของ The American Society ซึ่งเป็นการรับรองว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย

การติดตั้งระบบ ไฮบริด ชิลเลอร์ เป็นกระบวนการที่สำคัญในระบบทำความเย็น เนื่องจากเป็นการผสมผสานความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นแบบ Air-Cooled และ Water-Cooled ในระบบเดียว ดังนั้น การติดตั้งจึงต้องทำอย่างระมัดระวังและถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อให้ระบบทำงานได้มากที่สุด สรุปได้ดังนี้ :

 

 1. เครื่อง ไฮบริด ชิลเลอร์ คือ : ระบบทำความเย็นที่รวมข้อดีของระบบ Air-Cooled และ Water-Cooled เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายในการประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง.

 

 1. ขั้นตอนการติดตั้ง : การติดตั้ง ไฮบริด ชิลเลอร์ จะใกล้เคียงกับการติดตั้ง Air-Cooled Chiller ทั่วไป แต่อาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมบางอย่างเนื่องจากความซับซ้อนของระบบ.

 

 1. หลักการทำงาน : การทำงานของ ไฮบริด ชิลเลอร์ จะอาศัยหลักการทำงานของสารทำความเย็น โดยมีขั้นตอนการทำงานทั้งหมด 4 ขั้นตอน.

 

 1. ประโยชน์ : ระบบนี้ช่วยในการประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ดังนั้น การติดตั้ง ไฮบริด ชิลเลอร์ เป็นเรื่องที่คุ้มค่าและส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม.

 

 1. การดูแลรักษา : แม้ว่าไฮบริด ชิลเลอร์ จะเป็นระบบที่ซับซ้อนกว่าระบบที่เป็นแบบดั้งเดิม แต่การดูแลรักษายังคงเป็นไปตามขั้นตอนและคำแนะนำจากผู้ผลิต ซึ่งช่วยในการทำให้ระบบมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพที่สูง.

 

ระบบ ไฮบริด ชิลเลอร์ เป็นระบบทำความเย็นที่รวมศักยภาพของระบบ Air-Cooled และ Water-Cooled ไปด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักการทำงานของสารทำความเย็นแบบทั่วไปดังนี้:

 1. กระบวนการระเหย : สารทำความเย็นจะถูกระเหยเป็นแก๊สที่อุณหภูมิต่ำใน Evaporator (อีวาพอเรเตอร์) เพื่อดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมและทำให้สารทำความเย็นระเหยเป็นแก๊ส
 2. กระบวนการขยาย : สารทำความเย็นในสถานะแก๊สจะถูกส่งผ่านวาล์วขยายเพื่อลดแรงดัน ทำให้สารทำความเย็นขยายและเป็นแก๊สที่มีอุณหภูมิต่ำ.
 3. กระบวนการควบแน่น : สารทำความเย็นที่เป็นแก๊สจะถูกส่งผ่าน Condenser (คอนเดนเซอร์) ที่อุณหภูมิสูง ทำให้สารทำความเย็นระเหยและเปลี่ยนเป็นสถานะเหลว
 4. กระบวนการอัดสารทำความเย็น : สารทำความเย็นในสถานะเหลวจะถูกอัดด้วยคอมเพรสเซอร์(Compressor) เพื่อเพิ่มแรงดันและส่งไปยังคอนเดนเซอร์ เริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้ง

 

โดยระบบ ไฮบริด ชิลเลอร์ ใช้หลักการนี้เข้ากับระบบระบายความร้อนโดยอากาศและน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น

 

บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อเครื่องจักรและ อุปกรณ์สำหรับระบบทำความเย็นในอาคารและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและอนุมัติ วงเงินที่ครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งระบบ พร้อมด้วย Service ตลอดอายุสัญญา

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

 

SearchGoogleHybridChiller

บทความที่เกี่ยวข้อง