fbpx

นักลงทุนสัมพันธ์

ขอขอบคุณท่านผู้ร่วมระดมทุนทุกท่าน ที่ร่วมให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้กับบริษัทอาไจล์ แอสเซ็ทส์

ตลอดระยะเวลาในช่วงระดมทุนที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้เห็นถึงการไว้วางใจของทุกท่านที่มีให้กับทางบริษัทอาไจล์ แอสเซ็ทส์ ของเรา ทางบริษัทฯ ขอมุ่งมั่นที่จะให้บริการธุรกิจทุกขนาด สร้างการเติบโตในการทำธุรกิจ อย่างยั่งยืน ให้การสนับสนุนธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน และถือผลประโยชน์ซึ่งนำมาถึงผลตอบแทนสูงสุดแก่นักลงทุน

ทางบริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ กล่าวขอบคุณอีกครั้ง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อวยพรให้ทุกท่าน จงมีความสุข ความรัก มีสุขภาพพลามัยร่างกายแข็งแรง ตลอดจนกิจการจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ตลอดไปเทอญ

แล้วพบกันอีกในโอกาสครั้งต่อไป