fbpx

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด เดิมมีชื่อว่า บริษัท อีโคคูล ประหยัดพลังงาน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เป็นธุรกิจให้บริการเช่าซื้อหรือลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับประกอบธุรกิจ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อให้แก่ลูกค้าที่ไม่ต้องการลงทุนเงินก้อน

ประเภทเครื่องจักร ที่ให้บริการ มีดังนี้

กลุ่มเครื่องจักรหลักภายในอาคาร (Main Equipment)

เครื่องปรับอากาศระบบ VRF, ชิลเลอร์, ลิฟต์ (Lift), เครื่องปั่นไฟ (Generator)

กลุ่มงานก่อสร้าง (Construction)

นั่งร้าน (Scaffold), แบบหล่อ (Formwork), เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Welding), เครื่องปั๊มลม (Air Compressor) ฯลฯ

กลุ่มทรัพย์สินขนาดเล็ก
(Small Equipment)

ทีวี, คอมพิวเตอร์, โปรเจ็คเตอร์, แท็บแล็ต ฯลฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้บริการ การจัดการบำรุงรักษา (Maintenance Management) อย่างครบวงจร แก่กลุ่มเครื่องเครื่องจักร, อุปกรณ์ หรือ ทรัพย์สิน ที่อยู่ภายใต้สัญญาของ บริษัทฯ โดยใช้ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์และชุดควบคุม (Internet of Things หรือ IOT) เพื่อบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ของกลุ่มเครื่องปรับอากาศเครื่องจักร, อุปกรณ์ หรือ ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบพื้นฐาน IOT ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มขยายสินทรัพย์ภายใต้การดูแลได้อย่างรวดเร็ว ทำการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้เต็มที่ รับประกันคุณภาพการบริการที่ดี และนำผลประหยัดจากประสิทธิภาพกำลังคนคืนสู่ลูกค้า

ความเป็นมาของบริษัท

พ.ศ.2558

บริษัท อีโคคูล ประหยัดพลังงาน จำกัด  เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน จากการใช้สาร Ice Cold ให้กับระบบปรับอากาศ

พ.ศ.2560

ทำธุรกิจจำหน่ายแบบผ่อนชำระและบริการเช่าซื้อเครื่องปรับอากาศตั้งแต่ขนาดเล็ก, VRF, Chiller

พ.ศ.2562

ขยายกลุ่มทรัพย์สินเพื่อให้บริการเช่าซื้อเพิ่มเติม ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, โซลาเซลล์

พ.ศ.2563

เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

พ.ศ.2564

ขยายกลุ่มทรัพย์สินเพื่อให้บริการเช่าซื้อเพิ่มเติม ในกลุ่มงานก่อสร้าง (นั่งร้าน, เครื่องเชื่อม, เครื่องปั๊มลม) และกลุ่มทรัพย์สินขนาดเล็ก (ทีวี, คอมพิวเตอร์, แท็ปเล็ต)

ประวัติกรรมการที่ปรึกษา

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
กรรมการที่ปรึกษา

ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย

Advisor
BANK OF CHINA (Thai) Public Company Limited

กรรมการอิสระ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

นายพรรษา เริงพิทยา
กรรมการ

“โมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคตจะประกอบด้วยสามปัจจัย คือความยืดหยุ่นของต้นทุนเครื่องจักรที่จ่ายเงินตามการใช้งาน การรับบริการบำรุงรักษาแบบเบ็ดเสร็จ และการสร้างคุณค่าจากข้อมูลการใช้งานเครื่องที่ได้จังหวะและทันท่วงที ปณิธานของทีมอาไจล์คือสนับสนุนโมเดลนี้ให้สำเร็จเป็นที่ยอมรับ”

2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ก่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน สำหรับ
อุตสาหกรรมพลังงาน
2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์สำหรับธุรกิจ
2550-ปัจจุบัน ประธานบริษัท
บริษัท วิปเทล จำกัด
บริการด้านวิศวกรรมและบำรุงรักษา
ในโรงงานน้ำมันและอุตสาหกรรม
2550-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วราคณะ จำกัด
บริการทำความสะอาดในอุตสาหกรรม
โดยใช้น้ำแข็งแห้งและขายผลิตภัณฑ์โรงงาน

นายกอบพงษ์ ตรีสุขี
กรรมการ

“ผมเชื่อมั่นว่าระบบเช่าซื้อเครื่องจักรโดยดูแลการบำรุงรักษาให้ และติดตามข้อมูลการใช้งานจะช่วยกวดขันเรื่องประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมรับความผันผวน และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว”

2562-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ กรุ๊ป
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์สำหรับธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท แมค แมคไลฟ์ จำกัด
คลินิกชลอวัย
2551-2552 กรรมการบริษัท
บริษัท พีเอไอ เดอร์มาโทโลยี แอนด์
เลเซอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
คลีนิกโรคเฉพาะทาง
2546-2554 Project Finance Specialist
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)