fbpx

บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ประกาศระดมทุนผ่านสัญญาเงินกู้ รุ่น 1/2565 (รวม 200 ล้านบาท) บริษัทฯ ทำธุรกิจให้บริการเช่าซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้กับกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจอาคารสูง กลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่มเครื่องจักรเฉพาะธุรกิจในประเภทต่างๆ จัดหาสินทรัพย์มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในทุกภูมิภาคและทุกประเภทอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีความถนัดในการเข้าถึงธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางเพื่อส่งเสริมให้มีการขยายธุรกิจเหล่านี้ให้เติบโต


สรุปเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้รุ่น 1/2565 ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน

  • สัญญาละ 10 ล้านบาทขึ้นไป
  • จ่ายดอกเบี้ย 8% ต่อปี (ลดต้นลดดอก)
  • จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน

บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ต้องการระดมทุนผ่านสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจเช่าซื้อในเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูง คุณพรรษา เริงพิทยา กรรมการบริษัทฯ และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ เปิดเผยว่า “นโยบายของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ คือการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ช่วยขยายธุรกิจ เมื่อลูกค้าได้เครื่องจักรไปแล้วสามารถเพิ่มรายได้อย่างน้อย 50% ทันที โดยนำเสนอการทำสินเชื่อเช่าซื้อด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของลูกค้าให้เป็น solution สำหรับสัญญาเงินกู้ รุ่น 1/2565 นี้เป็นโอกาสลงทุนในช่วงผันผวนและเงินเฟ้อสูงที่ดี การโดยระดมทุนในรอบนี้ทางครอบครัวของกลุ่มผู้หุ้นจะร่วมลงด้วยในสัดส่วน 10-20% เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนอีกด้วย”

คุณกอบพงษ์ ตรีสุขี กรรมการบริษัทฯ และ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับตลาดเครื่องจักรอุตสาหกรรมว่า “ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรม คู่แข่งในตลาดมีไม่มาก เป็นขนาดตลาดใหญ่ สามารถเลือกลูกค้าคุณภาพได้ จากข้อมูลสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุดโดยส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง ในปี 2565 รายการหมวดสินค้านำเข้า ประเภทเครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ มีมูลค่าคาดการณ์สูงถึงประมาณเก้าแสนล้านบาทต่อปี ซึ่งมูลค่าใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยมูลค่าดังกล่าวยังไม่รวมเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศและเครื่องจักรมือสองอีกด้วย ดังนั้นแนวโน้มการใช้เครื่องจักรของอุตสาหกรรมในประเทศจึงมีแนวโน้มที่ดีอยู่ ทำให้การใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจึงยังคงเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ”


ทั้งนี้ เกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ คือเลือกลูกค้ามีความสามารถในชำระสูง มีเงินสดปลอดภาระมากกว่าหลายเท่าของค่างวดรายเดือน และนักลงทุนมีหลักประกันทางอ้อมคือเป็นผู้รับเงินกลุ่มแรกในกรณีที่บริษัทยึดทรัพย์สินจากลูกค้าและขายทอดตลาด


สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนเพื่อศึกษาได้ที่ ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน และติดต่อสอบถามคุณ เจนจิรา ได้ที่เบอร์ 062-590-0234 หรืออีเมล์