fbpx

Hybrid Chiller

Hybrid Chiller

     Hybrid Chiller เป็นการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพการใช้ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ทั้งประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และประหยัดพื้นที่ รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีการดูดซับเข้ากับความแม่นยำและประสิทธิภาพของการระบายความร้อนรวมทุกระบบไว้ด้วยกันในชิลเลอร์ชุดเดียว เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดเมื่อต้องการความยืดหยุ่นสูง ซึ่งออกแบบให้เหมาะกับทุกสภาพภูมิอากาศ และเหมาะกับระบบทำความเย็นในอาคารและโรงงาน ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ครอบคลุมโหลดสูงสุด หรือเพื่อชดเชยความผันผวนของความร้อนของไดรฟ์ ตัวเลือก Hybrid Chiller จึงใช้ได้กับระบบทำความเย็นแบบดูดซับ Fahrenheit ทั้งหมดและมีค่าบำรุงรักษาที่ถูกลงกว่าปกติ
     Chiller และ Heat Pumps หรือที่เรียกว่าระบบไฮบริด เหมาะใช้ในอาคารที่มีความต้องการระบายความร้อนตลอดทั้งปี เนื่องจากการออกแบบลักษณะเฉพาะและการสร้างระบบเหล่านี้ คือสามารถให้ความร้อนได้เมื่อไม่ต้องการความเย็น และระบายความร้อนได้เมื่อไม่ต้องการความร้อน ทำให้อาคารสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้หม้อน้ำเพิ่มเติม อีกทั้งระบบเหล่านี้สามารถทำหน้าที่แทน Water Cooled Chiller ได้ และช่วยให้อุณหภูมิต่ำถึง 55 องศาเซลเซียส สำหรับ heating circuits

Hybrid Chillers | Thermax

ทำไมต้องเลือกใช้ Hybrid Chiller
➡ ลูกศรชี้ไปทางขวา Emoji ภาพใหญ่ความละเอียดสูง และ Unicode ข้อมูล | Emoji พจนานุกรมอิโมจิ 📓 | EmojiAll ภาษาไทยเว็บไซต์ทางการของ ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานน้อยลง 10 – 30%
➡ ลูกศรชี้ไปทางขวา Emoji ภาพใหญ่ความละเอียดสูง และ Unicode ข้อมูล | Emoji พจนานุกรมอิโมจิ 📓 | EmojiAll ภาษาไทยเว็บไซต์ทางการของ ใช้น้ำน้อยลง 45~50%
➡ ลูกศรชี้ไปทางขวา Emoji ภาพใหญ่ความละเอียดสูง และ Unicode ข้อมูล | Emoji พจนานุกรมอิโมจิ 📓 | EmojiAll ภาษาไทยเว็บไซต์ทางการของ ติดตั้งง่ายและมีราคาถูกกว่า
➡ ลูกศรชี้ไปทางขวา Emoji ภาพใหญ่ความละเอียดสูง และ Unicode ข้อมูล | Emoji พจนานุกรมอิโมจิ 📓 | EmojiAll ภาษาไทยเว็บไซต์ทางการของ ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
➡ ลูกศรชี้ไปทางขวา Emoji ภาพใหญ่ความละเอียดสูง และ Unicode ข้อมูล | Emoji พจนานุกรมอิโมจิ 📓 | EmojiAll ภาษาไทยเว็บไซต์ทางการของ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่
➡ ลูกศรชี้ไปทางขวา Emoji ภาพใหญ่ความละเอียดสูง และ Unicode ข้อมูล | Emoji พจนานุกรมอิโมจิ 📓 | EmojiAll ภาษาไทยเว็บไซต์ทางการของ ดูแลรักษาได้ง่ายกว่า Chiller ทั่วไป

Aermec announces its first hybrid chiller - Aermec UK Ltd - UK Leaders in Air Conditioning Products and Services