fbpx

ระบบทำน้ำเย็น (Chiller)

Chillers & Air side equipment | Daikin

ระบบทำน้ำเย็น (Chiller)

     เป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่บางครั้งเรียกว่าระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการปรับอากาศที่ขนาดใหญ่ มีหลายห้อง หลายโซน หลายชั้น ที่จำเป็นต้องปรับอากาศ โดยใช้น้ำเป็นสารตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนหรือความเย็น  โดยผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำเย็นส่งไปยังเครื่องปรับอากาศ ที่มีอยู่ในห้องต่างๆ ภายในประกอบไปด้วยระบบทำน้ำเย็นโดยวัฏจักรทำความเย็น ที่มีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ เครื่องระเหย (Evaporator)
เครื่องอัดไอ (Compressor) เครื่องควบแน่น (Condensor) และวาล์วลดความดัน (Expansion Valve)

โดยระบบทำน้ำเย็น (Chiller) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

Air-cooled Modular Chiller System (Fresh, Daikin) | Z&A Air Systems | rgkzna.com1. ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)
     โดยปกติขนาดการทำความเย็นไม่เกิน 500 ตัน เหมาะสำหรับพื้นที่ปรับอากาศที่มีข้อจำกัดของพื้นที่ติดตั้ง

ENergy SOLution - About Haier

2. ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Water Chiller)
     ใช้สำหรับระบบที่ต้องการขนาดการทำความเย็นมาก ประสิทธิภาพสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายคสามร้อนด้วยน้ำดีกว่าระบบระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
     โดยเครื่องทำน้ำเย็นชนิดนี้ต้องมีการลงทุนที่สูงกว่าเนื่องจากต้องมีการติดตั้งหอระบายความร้อน ( Cooling  Tower) เครื่องสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump) และยังต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำเหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและตะกรันในระบบท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ที่เป็นสาเหตุให้เครื่องทำน้ำเย็นมีประสิทธิภาพต่ำลง

CR. dsense