fbpx

การฉีดขึ้นรูป พลาสติก – รากฐานของอุตสาหกรรม พลาสติก

การฉีดขึ้นรูป พลาสติกหรือ Injection Molding ก็เหมือนกับเวลาเราเล่นของเล่นแม่พิมพ์ปูนเมื่อสมัยเด็ก ๆ โดยที่เราจะนำวัตถุดิบที่มีลักษณะแข็งอย่างเม็ดพลาสติกมาทำให้เป็นของเหลว แล้วฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์เหล็กที่มีรูปร่างตามที่เราต้องการ เมื่อ พลาสติกเย็นตัวลงแล้ว มันก็จะแข็งตัว และกลายเป็นรูปทรงตามแม่พิมพ์ที่เราออกแบบไว้ การทำงานนี้ไม่ซับซ้อน แต่ต้องใส่ใจละเอียดเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด

เข้าใจวิธีการฉีดขึ้นรูป พลาสติก

การฉีดขึ้นรูป พลาสติก เป็นกระบวนการที่สร้างสิ่งของรูปร่างที่ซับซ้อนโดยใช้ พลาสติกที่ถูกละลายและฉีดลงไปในแม่พิมพ์กระบวนการนี้คล้ายคลึงกับวิธีที่เราทำเมื่อเรายังเป็นเด็กๆ ซึ่งเราจะหล่อปูนปลาสเตอร์ลงในแม่พิมพ์ยาง แล้วปล่อยให้มันแข็ง เมื่อมันแข็งตัวเราก็จะได้ตุ๊กตาหรือโมเดลที่สวยงาม การฉีดขึ้นรูปพลาสติกก็เช่นเดียวกัน แต่วัตถุดิบที่ใช้คือเม็ด พลาสติกแข็งที่ถูกละลายให้เป็นสภาพเหลว แล้วฉีดลงไปในแม่พิมพ์เหล็กที่มีรูปร่างที่ต้องการ เมื่อพลาสติกเย็นลงแล้วก็จะแข็งตัวตามรูปร่างของแม่พิมพ์

ความสำคัญของการฉีดขึ้นรูป พลาสติกในอุตสาหกรรม

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกถือว่าเป็นกระบวนการผลิตที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมพลาสติก มันถูกใช้ในการผลิตสินค้าหลากหลาย ทั้งที่มีรูปร่างซับซ้อนและมีความละเอียดสูง ตัวอย่างเช่น บานพับ, ระบบล็อค, และอุปกรณ์ต่อยอดอื่นๆ มันเป็นวิธีการผลิตที่สามารถใช้ในการผลิตสินค้าจำนวนมากในเวลาที่สั้นที่สุด นอกจากนี้ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3D ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละชิ้นงานได้มาก

ประวัติเริ่มต้นการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

กระบวนการฉีดพลาสติกเริ่มก่อตั้งในตอนปลายศตวรรษที่ 19 โดยการใช้เครื่องจักรที่ใช้ในการฉีดน้ำยาดิบเพื่อผลิตสินค้าพลาสติกเป็นครั้งแรก แต่ขั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากพลาสติกในสมัยนั้นยังไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานอุตสาหกรรมมากนัก

การพัฒนาและเติบโต: ในช่วงต้นปี 1920 พลาสติกเริ่มเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการฉีดพลาสติกก็เริ่มเป็นที่นิยมในการผลิตชิ้นงานพลาสติกขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ยุคปัจจุบัน: ในปัจจุบัน กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกเป็นกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างมาก มีเทคนิคที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและแรงดันในการฉีดพลาสติกเพื่อให้ได้รูปร่างและคุณภาพที่ต้องการ การออกแบบแม่พิมพ์ (Mold) มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการช่วยสร้างแม่พิมพ์ที่แม่นยำ

กระบวนการฉีดพลาสติกเป็นที่นิยมในการผลิตสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ ของเล่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้าน และอื่นๆ โดยมีความยืดหยุ่นในการเลือกวัสดุพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการนี้อีกด้วย การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกทำให้สามารถผลิตสินค้าพลาสติกที่มีคุณภาพสูงและมีรูปร่างที่หลากหลายได้ในปริมาณมากขึ้น

 

 ส่วนประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติกมีหลายส่วนประกอบที่สำคัญ ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ทำให้การฉีดขึ้นรูปพลาสติกเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางการผลิตได้ หัวข้อต่อไปนี้จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบเหล่านี้และบทบาทของพวกเขาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกหรือ Injection Molding Machine มีส่วนสำคัญๆ ดังนี้:

 1. ฮอตเปอร์ (Hopper): กรวยขนาดใหญ่อยู่ด้านบน เป็นที่รับเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งต่างๆที่จำเป็น เช่น เม็ดสี
 2. กระบอกฉีดและสกรู (Injector and Screw): ส่วนเป็นเหมือนกระบอกฉีดตรงกลาง มีสกรูเกลียวอยู่ด้านใน ทำหน้าที่หลอมเหลวเม็ดพลาสติกจากฮอปเปอร์โดยตัวทำความร้อนที่อยู่รอบๆ และฉีดพลาสติกที่หลอมเหลวแล้วเข้าสู่แม่พิมพ์
 3. หัวฉีด (Nozzle): ปลายกระบอกฉีดที่มีรูขนาดเล็กเชื่อมเข้ากับช่องทางไหลของพลาสติกสู่แม่พิมพ์
 4. มอเตอร์ขับสกรู (Drive Motor): มอเตอร์ที่บังคับหมุนสกรูเกลียวด้านในกระบอกฉีดและขับดันเพื่อฉีดพลาสติกที่หลอมแล้วเข้าสู่ช่องว่าง
 5. แม่พิมพ์ (Mold): ส่วนที่ทำมาจากเหล็กที่ถูกสกัดให้เป็นช่องว่างภายในตามรูปทรงของสินค้าที่เราออกแบบไว้มักจะมี 2 ชิ้นประกบกันเพื่อให้มีความสะดวกเวลาปลดชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วออกมา
 6. ตัวหนีบยึดแม่พิมพ์ (Hydraulic clamp unit): ทำหน้าที่เปิดและปิดฝาแม่พิมพ์ ยังมีอุปกรณ์ทำความร้อนเพื่ออุ่น  แม่พิมพ์ก่อนฉีดและอุปกรณ์ทำความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิแม่พิมพ์
 7. ชุดควบคุมกลาง (Central control): ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมระบบที่สำคัญทั้งหมดของเครื่อง ได้แก่ อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิ, อุปกรณ์ควบคุมความดัน, และอุปกรณ์ตั้งเวลา

ขั้นตอนในการผลิตพลาสติกด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Injection Molding) ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

 1. การติดตั้งแม่พิมพ์ (Clamping): แม่พิมพ์ที่มีสองส่วนจะถูกติดตั้งและหนีบแน่นเข้าด้วยกันโดยใช้คลิปหรือแคลมป์ ตัวหนีบแม่พิมพ์ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสำหรับยึดแม่พิมพ์เรียบร้อย.
 2. การฉีดพลาสติก (Injection): เม็ดพลาสติกจะถูกทำให้ละลายในกระบวนการหลอมเมล็ดพลาสติก แล้วถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ผ่านส่วนที่เรียกว่า Injection Unit.
 3. การหล่อเย็น (Cooling): พลาสติกที่ละลายแล้วที่อยู่ในแม่พิมพ์จะเริ่มที่จะเย็นลงและแข็งตัว เมื่อมันแข็งตัว มันจะเป็นรูปทรงตามแบบของแม่พิมพ์.
 1. การปลดชิ้นงาน (Ejection): ชิ้นงานที่แข็งตัวจะถูกแยกออกจากแม่พิมพ์ด้วยระบบปลดชิ้นงาน แม่พิมพ์จะถูกปิดเพื่อเตรียมการฉีดพลาสติกในรอบถัดไป.

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้เทคนิคการฉีดน้ำหนักสูงในการรูปร่างพลาสติกให้เป็นรูปร่างที่ต้องการ นี่คือข้อดีและข้อเสียของกระบวนการนี้:

ข้อดีของการฉีดขึ้นรูปพลาสติก:

 • ความรวดเร็วและประหยัดค่าในการผลิต: กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกสามารถทำให้ผลิตของออกมาได้เร็วและมีประสิทธิภาพมาก ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้น เพราะสามารถทำได้ในปริมาณมากพร้อมกันในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือนาทีเดียว นั่นจึงทำให้เหมาะสำหรับการผลิตของอย่างใหญ่หรือเล็กได้ทั้งคู่
 • ความหลากหลายในการออกแบบ: การฉีดขึ้นรูปพลาสติกสามารถสร้างรูปร่างที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนได้ ซึ่งให้โอกาสในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามความต้องการของตลาดและลูกค้า
 • รายละเอียดและความคงทน: พลาสติกที่ถูกฉีดขึ้นรูปมีความแข็งแรงและทนทาน เมื่อเทียบกับวิธีการผลิตอื่นๆ มีความละเอียดในรายละเอียดที่สูง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
 • การลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต: การฉีดขึ้นรูปพลาสติกช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต เนื่องจากสามารถทำขึ้นรูปภาชนะหรือชิ้นส่วนที่ซับซ้อนได้ในขั้นตอนเดียว ไม่จำเป็นต้องผลิตชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ต้องประกอบภายหลัง

ข้อเสียของการฉีดขึ้นรูปพลาสติก:

 • ต้นทุนเริ่มต้นสูง: การติดตั้งเครื่องจักรและเตรียมตัวกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกต้องการการลงทุนเริ่มต้นที่สูง รวมถึงการออกแบบแม่พิมพ์และการพัฒนาแม่พิมพ์ก่อน
 • จำกัดในวัสดุ: ไม่ทุกวัสดุพลาสติกสามารถฉีดขึ้นรูปได้ บางวัสดุอาจไม่เหมาะกับกระบวนการนี้เนื่องจากความร้อนและความกดอาจทำให้เกิดการสึกหรอ
 • ข้อจำกัดในการออกแบบ: การฉีดขึ้นรูปพลาสติกอาจมีข้อจำกัดในการออกแบบที่ซับซ้อน บางครั้งอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปร่างหรือแก้ไขออกแบบให้เข้ากับกระบวนการฉีดได้
 • การขึ้นอยู่กับเครื่องจักร: การฉีดขึ้นรูปพลาสติกจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีการควบคุมและดูแลอย่างดี หากเครื่องจักรมีปัญหาหรือเกิดความไม่เสถียรภาพ อาจทำให้กระบวนการผล

การเปรียบเทียบระหว่างการฉีดขึ้นรูปพลาสติกและการพิมพ์ 3 มิติ เป็นเรื่องที่ซับซ้อน เนื่องจากมีความหลากหลายในการใช้งานและความต้องการของแต่ละกรณี ดังนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าวิธีใดเป็นที่ดีที่สุดโดยทั่วไป แต่จะขอนำเสนอความ Vor และ Nachteile ของทั้งสองวิธีเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจตามความเหมาะสมของสถานการณ์และความต้องการของคุณ :

 

การฉีดขึ้นรูปพลาสติก:

 • ข้อดี:
  • ความหลากหลายในวัสดุ: การฉีดขึ้นรูปพลาสติกช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่หลากหลายกว่า เช่น ABS, PET, PLA, และอื่น ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่นความแข็งแรง ความหนืด ความทนทานต่อสารเคมี เป็นต้น
  • การผลิตแบบกำหนดเอง: การฉีดพลาสติกช่วยให้คุณสามารถผลิตชิ้นงานที่มีรายละเอียดและความซับซ้อนสูง โดยสามารถกำหนดรูปร่างและลวดลายตามต้องการ
  • คุณภาพผลิตภัณฑ์: รายละเอียดที่สูงและความทนทานของวัสดุที่ใช้ในการฉีดช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
 • ข้อเสีย:
  • ค่าใช้จ่ายในการสร้างแม่พิมพ์ (Mold): การฉีดขึ้นรูปพลาสติกต้องใช้แม่พิมพ์ (Mold) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการผลิต การสร้างและปรับแต่งแม่พิมพ์อาจเป็นทรัพย์สินที่สูงขึ้น
  • เวลาในการเตรียมและผลิต: กระบวนการเตรียมแม่พิมพ์และการฉีดขึ้นรูปอาจใช้เวลานานกว่าการพิมพ์ 3 มิติ
  • จำกัดในการสร้างจำนวนมาก: การฉีดขึ้นรูปพลาสติกมักมีข้อจำกัดในการผลิตจำนวนมากเนื่องจากความซับซ้อนในกระบวนการ

 

การพิมพ์ 3 มิติ:

 • ข้อดี:
  • ความยืดหยุ่นในการออกแบบ: การพิมพ์ 3D ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ด้วยความยืดหยุ่นมาก เช่น โครงสร้างชั้นชิ้นพร้อมลวดลายภายใน
  • ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์: การพิมพ์ 3D ไม่จำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการสร้างแม่พิมพ์
  • เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนน้อย: การพิมพ์ 3D เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนน้อยและงานที่มีความหลากหลาย
 • ข้อเสีย:
  • ความจำกัดในวัสดุ: การพิมพ์ 3D มีความจำกัดในวัสดุที่สามารถใช้ได้ และไม่มีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับวัสดุพลาสติกที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

Agile Assets เรามีบริการเช่าซื้อเครื่องจักร ประเภทการฉีดขึ้นรูปพลาสติก หรือ Injection Molding หลายประเภท โดยหลักๆจะเน้นเครื่องจักรอุตสหกรรมเป็นหลัก หากลูกค้าท่านใด สนใจร่วมธุรกิจสินเชื่อกับเราทางบริษัทพร้อมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านพิจารณาในลำดับต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

SearchGooglePlastic

บทความที่เกี่ยวข้อง