fbpx

ความสำคัญของเทคโนโลยี CNC ในอุตสาหกรรมการผลิต

ความสำคัญของ CNC ในอุตสาหกรรมและการผลิต :

 1. การลดเวลาและต้นทุนในการผลิต : ช่วยลดเวลาในการผลิตและ การติดตั้งโม่หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยให้ผู้ใช้สามารถโปรแกรมเครื่องจักรกลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งลดการตั้งค่าและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทั้งหมด นอกจากนี้ ยังลดต้นทุนในการจ้างงานและลดความขาดแคลนของแรงงานที่ควบคุมด้วยมือ
 2. ความแม่นยำและความซับซ้อน  : มีความแม่นยำสูงและ ความซับซ้อนในการควบคุมที่สูง สามารถสร้างชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อนและ ความละเอียดสูงได้ ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมและ คำนวณการเคลื่อนที่ ชิ้นงานที่ผลิตด้วย  มักมีความผิดพลาดที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการผลิตด้วยวิธีทางด้านมนุษย์
 3. ความหลากหลายและความยืดหยุ่นในการผลิต : สามารถปรับแต่งโปรแกรมการทำงานเพื่อผลิตชิ้นงานที่มีรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันได้ ซึ่งมีความสำคัญในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นงานที่หลากหลายและ แตกต่างกันมาก นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งการผลิตและเปลี่ยนแปลงได้เร็วและง่าย เพื่อรับมือกับความต้องการและสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลง

 

Computer Numerical Control Machine

คือเครื่องจักรกลที่ทำงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ โดยจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดและควบคุมการทำงานของเครื่อง ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความแม่นยำและความละเอียดสูงได้ โดยอาศัยการควบคุมที่มีความถูกต้องและแม่นยำเป็นพิเศษ

 

Machining Center

คือเครื่องกลอัตโนมัติที่ใช้ในการกัดงานและเจาะชิ้นงานต่าง ๆ โดยใช้ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถทำงานได้หลากหลายประเภทของชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและขนาดที่แตกต่างกันได้

เครื่อง Machining Center มีความสามารถในการทำงานแบบหลากหลาย รวมถึงการกัดชิ้นงานที่มีรูปทรงและขนาดที่ซับซ้อน ตั้งแต่ชิ้นงานแบบสองมิติ (2D) ไปจนถึงชิ้นงานแบบสามมิติ (3D) นอกจากนี้ยังสามารถกัดช่องโหว่และเจาะรูในชิ้นงานได้ ซึ่งเครื่อง Machining Center มีการควบคุมที่แม่นยำและเสถียรภาพเพื่อให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงและตรงตามข้อกำหนด

การใช้เครื่อง Machining Center ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการผลิต โดยลดความจำเป็นในการใช้งานมนุษย์ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และให้ความแม่นยำในการกัดชิ้นงาน โดยเครื่อง Machining Center สามารถควบคุมความละเอียดและความแม่นยำได้ถึงระดับสูงสุดที่อยู่ที่ 0.001 มิลลิเมตร (หรือ 1 ไมโครเมตร)

 

Lathe (เครื่องกลึง)

คือเครื่องกลอัตโนมัติที่ใช้ในการกลึงชิ้นงาน โดยใช้ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีแกนหมุนหลักที่ใช้ในการประมวลผลและกลึงชิ้นงาน โดยมีความสามารถในการกลึงชิ้นงานที่มีรูปทรงและขนาดที่ต่างกันได้

เครื่องสามารถปรับรูปทรงและขนาดของชิ้นงานได้ตามที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น มีดกลึง (cutting tool) และมีดสลัก (grooving tool) เพื่อกลึงและสร้างรูปทรงตามแบบที่กำหนดไว้ในโปรแกรมที่ควบคุมเครื่อง การกลึงชิ้นงานในเครื่อง จะเกิดขึ้นโดยการหมุนชิ้นงานบนแกนหมุน ในขณะที่มีการเคลื่อนที่ของมีดกลึงและมีดสลักในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวตั้งและนอน ตามโปรแกรมที่กำหนด

การใช้เครื่องช่วยลดเวลาและต้นทุนในการผลิต โดยลดความจำเป็นในการใช้งานมนุษย์ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และให้ความแม่นยำในการกลึงชิ้นงาน โดยเครื่อง สามารถควบคุมความละเอียดและความแม่นยำได้ถึงระดับสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

Computer Numerical Control คือ เครื่องจักรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล. แกนของเครื่อง CNC คือ ส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องจักรกล ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นงานหรือเครื่องมือ

 1. ระบบแกน : โดยทั่วไป ระบบแกนของเครื่องจะประกอบด้วย 2 แกน และ 3 แกน. แต่ยังมีระบบอื่น ๆ ที่มีมากกว่านี้ เช่น ระบบ 5 แกน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น.
 2. การทำงาน : เครื่องสามารถหมุนดอกกัดด้วยความเร็วรอบถึง 1,000 รอบต่อนาที และความเร็วรอบนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของการทำงาน.
 3. การกลึง: เครื่องกลึงใช้กระบวนการผลิตที่แท่งจับอยู่ในหัวจับและหมุน โดยเครื่องมือจะสัมผัสกับชิ้นงานด้วยความเร็วที่กำหนด เพื่อเอาวัสดุออก และสร้างชิ้นส่วนหรือต้นแบบที่สมมาตร.
 4. ความสำคัญของแกน: แกนในเครื่องคือส่วนที่ช่วยในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องสามารถทำงานได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพ.
 5. การประยุกต์ใช้: ด้วยความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนที่ได้แม่นยำ การใช้เครื่องได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้กระทั่งศิลปะ.

ผ่านการพัฒนาและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เครื่อง CNC ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน.

การเขียนโปรแกรม หรือ Computer Numerical Control คือกระบวนการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักรกล. สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน, การเริ่มต้นเขียนโปรแกรม อาจดูยากแต่ไม่ได้ยากเท่าที่คิดถ้าคุณมีแนวทางที่ชัดเจน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ: การเขียนโปรแกรม เริ่มต้นจากการอ่านแบบหรือ drawing ของชิ้นงานที่ต้องการผลิต. คุณต้องเข้าใจขนาด, รูปร่าง, และรายละเอียดอื่น ๆ ของชิ้นงานจากแบบเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้.
 2. เรียนรู้เกี่ยวกับ G Code และ M Code: หลังจากที่คุณได้อ่านแบบแล้ว, ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ G Code และ M Code. โดย G Code ใช้สำหรับการกำหนดการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร และ M Code ใช้สำหรับการควบคุมฟังก์ชันอื่น ๆ ของเครื่องจักร.
 3. ทดสอบโปรแกรม: ก่อนที่จะใช้โปรแกรมกับเครื่องจริง, ควรทำการทดสอบโปรแกรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัย.
 4. การปรับปรุงและแก้ไข: หลังจากที่ทดสอบโปรแกรมแล้ว, อาจจะมีบางส่วนที่ต้องการปรับปรุงหรือแก้ไข. การเรียนรู้จากการทำและการปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรม.
 5. การศึกษาต่อ: มีแหล่งข้อมูลมากมายที่สามารถช่วยในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นหนังสือ, คอร์สออนไลน์, หรือการเข้าร่วมเวิร์คช็อป.

การเขียนโปรแกรมเป็นกระบวนการที่ต้องการความรอบคอบ, ความใส่ใจ, และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง. แต่ด้วยความมุ่งมั่นและการฝึกฝน, คุณจะสามารถสร้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับการผลิตชิ้นงานได้.

ข้อดี-ข้อเสียของเครื่อง CNC ได้แก่

ข้อดี :

 1. ความเที่ยงตรงสูง: ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีขนาดแน่นอนและเที่ยงตรงตามที่ต้องการ.
 2. คุณภาพสม่ำเสมอ: ทุกชิ้นงานที่ผลิตโดย CNC มีคุณภาพที่สม่ำเสมอ.
 3. การผลิตแบบ Mass Production: เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานในปริมาณมาก.
 4. ผลิตงานออกมาได้อย่างรวดเร็ว: ลดเวลาในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ.
 5. มาตรฐานสูง: ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีมาตรฐานสูงและสามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้.

 

ข้อเสีย :

 1. ต้นทุนเริ่มต้นสูง: การซื้อและติดตั้งเครื่องอาจมีต้นทุนที่สูง.
 2. การฝึกอบรม: พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง.
 3. ซ่อมบำรุง: เครื่อง อาจต้องการการซ่อมบำรุงที่สม่ำเสมอและมีความซับซ้อน.
 4. ขึ้นอยู่กับไฟฟ้า: หากมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า การทำงานของเครื่องอาจถูกขัดขวาง.
 5. ความซับซ้อนของโปรแกรม: การเขียนโปรแกรมอาจมีความซับซ้อนและต้องการความรู้เฉพาะทาง.

 

 

 

 

 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

SearchGoogleCnc

บทความที่เกี่ยวข้อง