fbpx

ระบบทำน้ำเย็น ( Chiller )

ชิลเลอร์ระบบทำน้ำเย็น ( Chiller )

ระบบทำน้ำเย็น หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Chiller” เป็นระบบที่มีการออกแบบมาเพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในอาคาร หรือสถานที่ต่างๆ ให้มีความเย็นสบาย โดยมีการใช้เทคนิคในการแลกเปลี่ยนความร้อน และความเย็นระหว่างน้ำและสารทำความเย็นตัว ชิลเลอร์ ประกอบด้วยหลายส่วนหลักๆ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ (compressor) คอนเดนเซอร์(condenser) อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และเอ็กเพนชั่นวาล์ว (Expansion valve) โดยสารที่ใช้ในการทำความเย็นในระบบนี้ เช่น R22 เป็นต้นนอกจากนี้ ระบบ ชิลเลอร์ ยังมีการประกอบด้วยแผงระบายความร้อน แผงคอยล์เย็น และหอหล่อเย็น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยั่งยืนของเครื่อง และควรมีการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ชิลเลอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller)
  • หลักการทำงาน : ชิลเลอร์ประเภทนี้ใช้น้ำในการระบายความร้อนที่สะสมอยู่ในเครื่อง โดยมีคอนเดนเซอร์ที่จะระบายความร้อนไปยังน้ำ และน้ำที่มีความร้อนถูกระบายไปยังหอคูลลิ่ง หรือ Cooling Tower.
  • ข้อดี : มีประสิทธิภาพสูงในสภาพอากาศที่ร้อนและมีความชื้น, และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน.
  • ข้อเสีย : ต้องมีพื้นที่สำหรับติดตั้งหอคูลลิ่งและต้องดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ.
 2. แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller)
  • หลักการทำงาน : ชิลเลอร์ประเภทนี้ใช้แผ่นคอยล์เย็นและพัดลมในการระบายความร้อนที่สะสมอยู่ในเครื่อง โดยทำการปล่อยความร้อนไปยังอากาศโดยตรง.
  • ข้อดี : ติดตั้งง่ายและไม่ต้องใช้หอคูลลิ่ง และมีขนาดที่เล็กกว่า.
  • ข้อเสีย : อาจมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าในสภาพอากาศที่มีความร้อนและความชื้นสูง, และต้องมีการดูแลรักษาและทำความสะอาดคอยล์เย็นอย่างสม่ำเสมอ

เหตุผลถึงควรใช้ ชิลเลอร์

 1. ผลิตความเย็นได้มาก : ชิลเลอร์ มีการทำงานในการลดอุณหภูมิโดยใช้น้ำเป็นตัวหลัก, ทำให้สามารถผลิตความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร็ว
 2. หลากหลายขนาด : มีทั้ง ชิลเลอร์ ขนาดใหญ่และ mini ชิลเลอร์ ซึ่งเหมาะสมกับทั้งการใช้งานระบบใหญ่และระบบเล็ก
 3. ใช้งานร่วมกับเครื่องปรับอากาศ : ชิลเลอร์ ทำหน้าที่จ่ายน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอากาศเย็น
 4. ประหยัดพลังงาน : การใช้น้ำเป็นตัวหลักในการผลิตความเย็นทำให้ ชิลเลอร์ มีความประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง.
 5. ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ : สามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ, ทำให้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสบาย.

 

ข้อจำกัดของ ชิลเลอร์

 1. ต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง: ชิลเลอร์ มักต้องการพื้นที่ในการติดตั้งที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับระบบทำความเย็นประเภทอื่น ๆ
 2. ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่: Air Cooled ชิลเลอร์ ต้องติดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดหรือบริเวณที่ไม่สะดวกในการจัดการระบบน้ำ
 3. ไม่ใช้สาร CFC: แม้ว่าชิลเลอร์ไม่ได้ใช้สาร CFC ที่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก แต่ยังต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการจัดการวัสดุที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 4. การบำรุงรักษา: เครื่องจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 5. ความต้องการทางไฟฟ้า: ขนาดและประสิทธิภาพของชิลเลอร์จะมีผลต่อความต้องการทางไฟฟ้าของระบบ.

 

ข้อดี ข้อเสียของ ชิลเลอร์

ข้อดี

 1. ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์: ชิลเลอร์ สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถลดเวลาในการปรับอุณหภูมิลงได้อย่างรวดเร็ว
 2. ประหยัดพื้นที่: Air Cooled ชิลเลอร์ ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีข้อจำกัด

ข้อเสีย

 1. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง: สำหรับระบบ Water Cooled ชิลเลอร์ มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่สูงเมื่อเทียบกับระบบอื่น

 

Agile Assets เรามีบริการเช่าซื้อเครื่องจักร ประเภทระบบทำน้ำเย็น (ชิลเลอร์) หลายประเภท โดยหลักๆจะเน้นเครื่องจักรอุตสหกรรมเป็นหลัก หากลูกค้าท่านใด สนใจร่วมธุรกิจสินเชื่อกับเรา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

 

SearchGoogleChiller

บทความที่เกี่ยวข้อง