fbpx

4 เคล็ดลับการเคลียร์ หนี้นอกระบบ

หนี้นอกระบบคือหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้เป็นสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายปกป้อง หรือที่เราเรียกกันว่า “เงินกู้พันธมิตร” หรือ “เงินกู้นอกระบบ”

การกู้ยืมเงินจากหนี้นอกระบบมักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก เนื่องจากผู้ให้กู้ต้องการผลตอบแทนที่สูง และเนื่องจากไม่มีการควบคุมจากหน่วยงานราชการ ทำให้การกู้ยืมเงินจากหนี้นอกระบบมีความเสี่ยงสูง และมักจะเกิดปัญหาต่างๆ เช่น การถูกครอบครองทรัพย์สิน การถูกคุกคาม หรือการถูกทำร้ายตัวตน

นอกจากนี้หนี้นอกระบบยังมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้กู้ยืม หลายคนที่กู้ยืมเงินจากหนี้นอกระบบมักจะตกเป็นทาสของหนี้ และไม่สามารถหาทางออกจากวงวารหนี้ได้ ทำให้เกิดปัญหาทางสังคม และเศรษฐกิจ

ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและที่มาดังนี้:

 1. หนี้แบบครอบครัวและเพื่อนฝูง: นี่คือหนี้ที่สิ้นเปลืองหรือยืมให้กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง มักไม่มีเอกสารทางกฎหมายและไม่มีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุชัดเจน มักเกิดขึ้นในวงจำกัดของบุคคลที่รู้จักกัน.
 2. หนี้แบบการค้าและกิจการ: นี่คือหนี้ที่เกิดจากกิจการหรือการค้า ซึ่งอาจมีการยืมเงินเพื่อเพิ่มทุนหรือใช้ในการขยายธุรกิจ มักมีเอกสารสัญญาและอัตราดอกเบี้ยที่ระบุชัดเจน.
 3. หนี้แบบบุคคล: นี่คือหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการค้า อาจมีการยืมเงินเพื่อการศึกษา การซื้อบ้านหรือรถ เป็นต้น.
 4. หนี้สวัสดิการ: นี่คือหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานรัฐหรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับสวัสดิการ ตัวอย่างเช่น หนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือการพัฒนาที่ดิน.
 5. หนี้แบบไม่เป็นไปตามกฎหมาย: นี่คือหนี้ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือเกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการรับสินบนทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง.

ดังนั้น การที่เรารู้จักกับหนี้นอกระบบ และรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากหนี้นอกระบบ จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของหนี้นอกระบบได้

การเปลี่ยน “หนี้นอกระบบ” เป็น “หนี้ในระบบ” คือกระบวนการที่มุ่งเน้นการจัดการและควบคุมหนี้ให้อยู่ในรายการหนี้ที่มีโครงสร้างและแผนชำระหนี้ที่มั่นคงมากขึ้น นี่คือวิธีที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อเปลี่ยนสถานะของหนี้ของคุณ:

 1. ทราบสถานะหนี้ของคุณ: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ คุณควรทราบสถานะปัจจุบันของหนี้ทั้งหมดที่คุณมี รวมถึงยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย และกำหนดการชำระหนี้.
 2. สร้างแผนการชำระหนี้: กำหนดแผนชำระหนี้ที่เป็นไปได้และควรเป็นไปตามความสามารถของคุณ ในแผนนี้ควรรวมถึงการกำหนดระยะเวลาชำระ และยอดเงินที่คุณสามารถชำระได้ในแต่ละรอบ.
 3. ติดต่อหน่วยงานหนี้: หากคุณมีความยากลำบากในการชำระหนี้ คุณควรติดต่อหน่วยงานหนี้เพื่อเจาะจงปัญหาและขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การต่อรองคำขอผ่อนผันหรือการลดดอกเบี้ย.
 4. บริหารการเงินส่วนตัว: รักษาการเงินส่วนตัวอย่างดีโดยตัดต้นเงินสด ประหยัดใช้จ่ายไม่จำเป็น และใช้เงินสดเพื่อชำระหนี้.
 5. ปรับโครงสร้างหนี้: หากเป็นไปได้ คุณสามารถพิจารณาการสร้างหนี้ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อชำระหนี้เดิม หรือใช้เงินออมเพื่อชำระหนี้ให้ได้เร็วขึ้น.

การเปลี่ยน “หนี้นอกระบบ” เป็น “หนี้ในระบบ” ต้องการความระมัดระวังและความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ของคุณ การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมการเงินและลดภาระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรับมือกับปัญหา หนี้นอกระบบ หลังจากผ่านพ้นช่วงโควิด-19 เป็นเรื่องที่ควรทำอย่างระมัดระวังและมีการวางแผนให้ดี เพื่อให้สามารถก้าวออกจากสถานการณ์นี้ได้ด้วยความมั่นใจในการคืบควบคุมเงินทั้งหมดของเรา ขั้นตอนที่เสนอมาเพื่อรับมือกับปัญหาหนี้นอกระบบมีดังนี้:

 1. จัดระเบียบหนี้: เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยคุณคืนความควบคุมต่อการเงินของคุณ นี่คือขั้นตอนสำคัญในการจัดระเบียบหนี้:
  1. รวบรวมข้อมูล: หากคุณมีหนี้หลายแห่ง จงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหนี้ที่คุณควรชำระ รวมถึงยอดคงเหลือ, อัตราดอกเบี้ย, และกำหนดการชำระหนี้.
  2. ตรวจสอบสถานะการเงิน: ทราบสถานะการเงินปัจจุบันของคุณ รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าใด เพื่อวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม.
  3. กำหนดลำดับการชำระหนี้: กำหนดลำดับการชำระหนี้โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยและยอดหนี้คงเหลือ ชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนหรือหนี้ที่มีกำหนดการชำระใกล้สุดก่อน.
  4. ร้องเรียนถ้าจำเป็น: หากพบปัญหาในการชำระหนี้หรือมีข้อโต้แย้งกับเจ้าหนี้ ไม่ลังเลที่จะร้องเรียนหรือต่อรองเรื่องการชำระหนี้.
  5. สร้างแผนการเงิน: สร้างแผนการเงินส่วนบุคคลที่ช่วยให้คุณมีรายได้เพิ่มเติมหรือปรับโครงสร้างการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
 2. เริ่มต้นวางแผนการเงินใหม่: ขั้นตอนสำคัญที่ช่วยคุณควบคุมการเงินและบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือ 5 ขั้นตอนที่คุณสามารถติดตาม:
  1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน: คิดให้ดีว่าคุณต้องการให้เงินทำงานเพื่ออะไร เช่น ออมเพื่อเกษียณ, ลดหนี้, หรือซื้อบ้านใหม่ การกำหนดเป้าหมายจะช่วยคุณมุ่งมั่นและวางแผนการเงินตามเป้าหมาย.
  2. วิเคราะห์สถานะการเงินปัจจุบัน: ทราบสถานะการเงินปัจจุบันของคุณ รวมถึงรายได้, ค่าใช้จ่าย, และหนี้สิน การทราบสถานะนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าคุณสามารถออมเงินเท่าใดและเมื่อไหร่.
  3. สร้างแผนการเงิน: พิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่คุณสามารถใช้ได้, ระยะเวลาที่ต้องการในการบรรลุเป้าหมาย, และวางแผนการออมเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ.
  4. ตรวจสอบและปรับแผน: ตรวจสอบแผนการเงินของคุณอย่างสม่ำเสมอ และปรับแผนตามสถานการณ์การเงินปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลง.
  5. ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณรู้สึกว่าการวางแผนการเงินซับซ้อน เช่นการลงทุนหรือการประกันชีวิต ไม่ลังเล คุณสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อให้คำแนะนำ.
 3. มองหาเงินก้อนมาโปะหนี้นอกระบบ: การหาเงินก้อนมาโปะหนี้นอกระบบเป็นกระบวนการที่คนบางคนอาจต้องเผชิญหน้าเมื่อต้องการชำระหนี้หรือปลดตัวจากหนี้นอกระบบ นี่คือ 5 ขั้นตอนที่คุณสามารถใช้:
  1. ตรวจสอบสถานะหนี้: แรกอย่างสำคัญคือต้องทราบสถานะของหนี้ของคุณ รวมถึงยอดหนี้และดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย. คุณควรทราบรายละเอียดทั้งหมดเพื่อวางแผนการจ่ายหนี้.
  2. สร้างแผนการเงิน: หลังจากที่คุณทราบสถานะหนี้แล้ว คุณควรวางแผนการเงินในการชำระหนี้. รวมถึงการกำหนดวันที่ต้องชำระและยอดเงินที่คุณสามารถจ่ายได้.
  3. ติดต่อเจ้าหนี้: ติดต่อกับเจ้าหนี้และแสดงความจริงจังในการชำระหนี้. อาจพูดคุยเรื่องอัตราดอกเบี้ยหรือร้องขอส่วนลด.
  4. หาทางหาเงิน: หาทางหาเงินเพิ่มเพื่อชำระหนี้ นี่อาจเป็นการทำงานพิเศษ, ขายทรัพย์สินไม่จำเป็น, หรือการลงทุนที่สามารถทำได้.
  5. ป้องกันการเจรจานอกกฎหมาย: ในกรณีที่เจ้าหนี้นอกระบบใช้วิธีการกดดันหรือละเมิดกฎหมาย ควรป้องกันตนเองโดยติดต่อกับผู้มีความรู้ทางกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.
 4. หยุดกู้เงินนอกระบบ: การหยุดกู้เงินนอกระบบเป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงสถานการณ์การเงินและป้องกันปัญหาหนี้ที่อาจเกิดขึ้น. นี่คือ 5 ขั้นตอนที่คุณสามารถใช้:
  1. รับรู้สถานะการเงิน: สำรวจสถานะการเงินของคุณอย่างรอบคอบ เริ่มต้นจากการรู้จักหนี้และดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย.
  2. วางแผนการค้ำประกันหรือผ่อนชำระ: หากคุณเจอปัญหาค้ำประกันหรือการผ่อนชำระหนี้นอกระบบ ควรทำขั้นตอนการรักษาสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมาย.
  3. ค้ำประกันหรือผ่อนชำระอย่างรอบคอบ: สามารถค้ำประกันหรือผ่อนชำระหนี้นอกระบบให้ดีที่สุดเพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาในอนาคต.
  4. ศึกษากฎหมายและสิทธิประโยชน์: รับข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินนอกระบบและสิทธิประโยชน์ที่คุณมี.
  5. ติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือ: หากคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการหยุดกู้เงินนอกระบบ คุณสามารถติดต่อหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ.

การรับมือกับปัญหาหนี้นอกระบบนี้ต้องการความตั้งใจและการวางแผนที่ดี เราควรให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และควรสามารถใช้เงินเหลือไปชำระหนี้นอกระบบได้ตามแผนการเงินที่วางไว้ หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณอาจต้องพิจารณาหาคำปรึกษาจากนักเศรษฐศาสตร์หรือที่ปรึกษาการเงิน

บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด เป็นสถาบันการเงินประเภท (Non-bank) ให้บริการด้านสินเชื่อ เพื่อเช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบ ในการดำเนินธุรกิจ   ของผู้ประกอบการ  ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ ให้มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการทำธุรกิจ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนในการจัดซื้อจำนวนมาก ท่านสามารถส่งข้อมูลใบเสนอราคาเพื่อให้ทางบริษัทฯ จัดทำข้อเสนอตัวอย่างได้ โดยส่งข้อมูลมาที่ E-mail [email protected] หรือติดต่อเบอร์ 098-283-7700

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

SearchGoogleหนี้นอกระบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง