fbpx

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ กระแสสลับ (Alternator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ กระแสสลับ  (Alternator)

เครื่องปั่นไฟเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับระบบไฟฟ้าในการให้พลังงานไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและเสถียร ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจและการดำเนินงานของเราพึงพาระบบไฟฟ้าอย่างมาก เครื่องปั่นไฟจึงเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่และพิสูจน์ความเป็นไปได้ที่ดีในการให้พลังงานไฟฟ้าที่สม่ำเสมอ

 

หลักการทำงานของเครื่องปั่นไฟ กระแสสลับ  :

เครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำงานโดยหลักการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีการหมุนของขดลวดหรือสายนำไฟฟ้าภายในสนามแม่เหล็ก ที่ตั้งอยู่ในท่าแนวตั้ง และสนามแม่เหล็กที่ถูกตั้งให้หมุนรอบขดลวดหรือสายนำไฟฟ้า ขณะที่เครื่องปั่นไฟทำงาน การหมุนเหล่านี้จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าการใช้งานเครื่องปั่นไฟในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกหรือดับ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Alternator เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้หลักการทำงานของการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลักการของการหมุนของสนามแม่เหล็กตัดกับขดลวด หรือสนามแม่เหล็กตัดกับสายนำไฟฟ้า โดยที่สนามแม่เหล็กจะถูกตั้งให้อยู่ในท่าแนวตั้ง และขดลวดหรือสายนำไฟฟ้าจะหมุนรอบสนามแม่เหล็ก ซึ่งการหมุนเหล่านี้จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าขึ้น

 

ประโยชน์และการนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ กระแสสลับ  (Alternator) ไปใช้งานในหลากหลายสถานการณ์:

-นำไปใช้ในระบบไฟฟ้าที่ต้องการแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำรอง เช่น ใช้ในงานก่อสร้าง หรืองานซ่อมบำรุงที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าจากระบบพื้นฐานได้

-นำไปใช้ในการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับรถยนต์หรือเรือ เพื่อให้มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำรองในกรณีฉุกเฉินหรือในพื้นที่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าภายนอกได้

-นำไปใช้ในการสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) เพื่อแปลงพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ในกรณีที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรือไม่เพียงพอสำหรับการสร้างพลังงานไฟฟ้า

 

การแบ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามขนาดอย่างแพร่หลายมักจะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักคือ:

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ (4000 kVA ขึ้นไป):

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหญ่นี้มักใช้ในโรงไฟฟ้า (Power Plant) ซึ่งสามารถใช้เชื้อเพลิงหลายชนิดได้ เช่น พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy), พลังงานลม (Wind Energy) หรือพลังงานทางน้ำ (Hydropower) รวมถึงใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง (Gas Generator) หรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Powered Generator) เพื่อผลิตไฟฟ้าในมาตรฐานสูงสุดเพื่อการใช้งานอุตสาหกรรมหรือการผลิตขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการส่งไฟฟ้าไปยังระบบไฟฟ้าหลักโดยใช้สายถ่านพายุ (Transmission Lines) ได้เช่นกัน

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกลาง (50 kVA – 2500 kVA):

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกลางมักจะติดตั้งในโรงงาน โรงแรม หรืออาคารต่างๆ โดยมักจะมีความจุไม่เกิน 3,000 kVA หรือ 2,500 kW ต่อตัว ประเภทนี้มักใช้เป็นระบบสำรองเมื่อเกิดการขาดไฟฟ้า (Power Outage) หรืออาจใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักในสถานที่ที่ไฟฟ้าหลักไม่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตัด Peak เพื่อลดค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ค่าไฟสูง และอาจรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบที่ใช้ในเรือ (Marine Type) ด้วย

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก (<1 kVA – 20 kVA):

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมักเป็นแบบพกพาได้ (Portable Generator) และมักใช้ในการให้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วไป หรืออาจใช้ในงานอุตสาหกรรมเบาหวาน มีขนาดตั้งแต่ 500 วัตต์ถึง 15 กิโลวัตต์ และสามารถใช้เชื้อเพลิงเบนซินหรือดีเซลได้ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเบนซินมักจะมีราคาที่ถูกกว่าและมีขนาดเล็กกว่า ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลจะมีความทนทานและประหยัดน้ำมันกว่าในระดับทั่วไป แต่จะมีราคาที่สูงกว่าเช่นกัน

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

SearchGoogleAlternator

บทความที่เกี่ยวข้อง