fbpx

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

      เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับอาคารสูง อาคารประเภทโรงแรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล

     แม้ว่า ประเทศไทยในปัจจุบันจะมีการผลิต, การส่งจ่าย และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสูงกว่าแต่ก่อนมา โดยประชาชนสามารถใช้กระแสไฟฟ้าตลอดทั้งวันแต่ก็อาจเกิดการขัดข้องขึ้นบ้างเป็นบางครั้ง การมีกำลังไฟฟ้าสำรองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และสำคัญต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักในขบวนการผลิต 

        เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
   1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก (1kVA – 20kVA)
มีทั้งที่เป็นแบบอุตสาหกรรม และแบบทั่วไป รวมถึงมีเชื้อเพลิงทั้งเบนซินและดีเซล โดยแบบที่ใช้น้ำมันเบนซินจะมีราคาถูกกว่าและตัวเล็กกว่ามาก แต่แบบที่ใช้น้ำมันดีเซล จะมีความทนทาน และประหยัดน้ำมันกว่า แต่ก็จะมีราคาที่แพงกว่าเช่นกัน
   2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกลาง (50kVA – 2,500 kVA) ส่วนใหญ่มักติดตั้งตามโรงงาน โรงแรม อาคารต่าง ๆ เพื่อไว้สำรองไฟดับ หรืออาจจะใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟหลักในสถานที่ที่ไฟฟ้าหลัก ไม่สามารถเข้าถึงได้
   3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ (4,000 kVA) ส่วนมากใช้สำหรับโรงไฟฟ้า ซึ่งจะมีใช้พลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เป็นเชื้อเพลิง, ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง, พลังงานน้ำ หรือขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซล เป็นต้น